Размисли за иконата и стенописа в българската литература. Варна. Издателство "Славена", 1992 г. 80 с.


Радев, Радослав (1992) Размисли за иконата и стенописа в българската литература. Варна. Издателство "Славена", 1992 г. 80 с.


 В монографията е осмислено естетическото отношение на българските писатели към иконата и стенописа. Разгледани са проблемите за домашния иконостас, за ослепената икона, за символиката на цветовете.
  Монография
 икона, стенопис, иконостас, символика, цветове, слепота
 Издадено
  22139
 Радослав Радев

1. Иванов, Славчо. За поезията в нова България. С., 1999. с.33. Христова, Маргарита. Библията в часовете по литература. В. Търново. 2002. Изд. Слово. С.340. Лебедова, Румяна. Комуникативни аспекти на изкуството – Известия на научен център “Св. Дазий Доростолски”, гр. Силистра, Кн.II. В памет на проф. Славчо Иванов. 2007, с.50. Лебедова, Румяна. Неизчерпани диалози. Слово и образ. В. Търново, 2000. с.138. Митева, Кремена. За някои (не) съответствия межу слово и образ. Иконата в повестта на Йовков “Жетварят” – Добруджа в изобразителното изкуство. Сб. Състав. Ханджиева, Ивелина, Красимзира Коева, Добрич, 2007, с.170. Митева, Кремена. Повестта „Жетварят” на Йордан Йовков.Литературни и културни диалози. В. Търново. 2009.81-83, 102, 109-110, 116,123

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/