Финансово право. [4. прераб. и доп. изд.].София, ЛиСтра, 2004. 452 с., COBISS.BG-ID1288370660


Кучев, Юрий (2004) Финансово право. [4. прераб. и доп. изд.].София, ЛиСтра, 2004. 452 с., COBISS.BG-ID1288370660 София, ЛиСтра, 2004. 452 с.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  22138
 Юрий Кучев

1. Мутафов К., Правосубектност и субекти в Данъчното право, Бургас, Бряг, 2018, стр. 27, 28-31, 85, 88, ISBN 978-954-8752-32-9, COBISS.BG - ID 1284820452

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/