Правната система и автономията на данъчното право


Кучев, Юрий (1999) Правната система и автономията на данъчното право Право и икономика, брой:5, 1999


 
  Статия
 
 Издадено
  22135
 Юрий Кучев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/