Процесуална автономия на данъчното право, Административно правосъдие, брой:5, 1999, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052


Кучев, Юрий (1999) Процесуална автономия на данъчното право, Административно правосъдие, брой:5, 1999, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052 Административно правосъдие, брой:5, 1999, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052


 
  Статия
 
 Издадено
  22134
 Юрий Кучев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/