Промените във финансовия контрол


Кучев, Юрий (2002) Промените във финансовия контрол София, Делова седмица, брой:2, 2002


 
  Статия
 
 Издадено
  22132
 Юрий Кучев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/