Еленската даскалоливница като образователна среда за подготовка на учители. - Педагогика, 2004, 14 (8), c. 87-102


Петрова, Веселинка (2004) Еленската даскалоливница като образователна среда за подготовка на учители. - Педагогика, 2004, 14 (8), c. 87-102 ISSN 0861 – 3982 COBISS.BG-ID 1165007588


 Статията е посветена на 160-тата годишнина от основаването на класното училище в гр. Елена. Развитието на класното училище налага идеята за специална подготовка на учители. В една и съща сграда успешно разгръщат просветна дейност класното училище и курсовете за подготовка на учители, именувани в историята на българското образование с названието даскалоливница. Въз основа на архивни материали и публикации на местния изследовател Петко Д. Петков е характеризирана образователната среда, в която още през 40-те години на ХІХ в. започва целенасочена подготовка на учители. Чрез данни от техните биографии са очертани основни приноси на възпитаниците на училището върху културния, просветния и с
  Статия
 Еленска даскалоливница, подготовка на учители през 40-те години на ХІХ в., приноси на възпитаниците


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2213
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/