Българската детска и училищна песен. Историко-теоретични ракурси.


Булева-Петрова, Марияна (2007) Българската детска и училищна песен. Историко-теоретични ракурси. София


 Изследването представя историята на българската детска и училищна песен от средата на ХIХ до края на ХХ век през призмата на хармоническото мислене и музикално-поетичния синтез.
  Дисертация
 българска детска и училищна песен, хармоническо мислене, музикално-поетичен синтез, интонеми
 Непубликувано
  22129
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/