За музикално-психологичните изследвания на Иван Хлебаров върху творчеството на Любомир Пипков


Булева-Петрова, Марияна (2005) За музикално-психологичните изследвания на Иван Хлебаров върху творчеството на Любомир Пипков - В: Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова" ІІІ. Ред. Марияна Булева. София: Хайни, 2005, с. 10-19. ISSN 1312-2339


 Въз основа на музикално-психологическите изследвания върху творческия процес на Въз основа на музикално-психологическите изследвания върху творческия процес на Л. Пипков се прави първи опит за музикално-психологическо изследване на типа музикално мислене на композитора чрез сравнителен анализ на негови вариантни опуси /творби от различни жанрове, разработващи сходни музикални идеи/
  Статия
 музикална психология, творчески процес, скица, симултанност на творческия замисъл, вариантни опуси


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 
  22128
 Марияна Булева-Петрова

1. Караиванова, Бинка. Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано. Велико Търново: Ивис, 2013, 160 с., ISBN 978-954-2968-60-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/