Умението за четене с разбиране на английски език. – В: Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. Ред. Проф. Тодор Шопов. София:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 231-245. ISSN 978-954-07-2794-3


Кънева, Пенка (2008) Умението за четене с разбиране на английски език. – В: Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. Ред. Проф. Тодор Шопов. София:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 231-245. ISSN 978-954-07-2794-3 Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. Ред. Проф. Тодор Шопов. София:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 231-245. ISSN 978-954-07-2794-3 ISSN 978-954-07-2794-3


 
  Статия
 
 Издадено
  22127
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/