Цветът в контекста на рекламната комуникация


Друмева, Красимира (2011) Цветът в контекста на рекламната комуникация Сборник от Международен семинар «Цвят и образование», 16 декември - София, Нов Български университет, с. 78-94. ISSN 1314 - 5142


 Светът на рекламата се върти около принципа на привличане. Какъвто и да е продуктът, рекламата трябва да привлече потребителите. Как се съревновават рекламите за да успеят да привлекат вниманието? Рекламната комуникация в най-общ смисъл е информационен процес, за обмен и споделяне на съдържание между хората. Повечето от рекламните кампании имат чисто утилитарна функция, да продават. Съществуват и такива, които популяризират благотворителни каузи. Първостепенна цел на рекламата е да мотивира потребителите да изберат конкретният продукт, събитие или общност. Мотивацията е потребност, необходимост, желание, стремеж за притежание.
  Статия
 графичен дизайн, креативност, иновативни идеи, реклама, запазена марка


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22125
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/