Концепция във визуалната комуникация


Друмева, Красимира (2011) Концепция във визуалната комуникация Сборник от Международна научна конференция «Дизайн - 2011, София», Съюз на българските художници, Национална художествена академия, 12-13 октомври 2011, с. 27-46. ISBN 978-954-92092-6-6


 Уеб пространството е необятна територия, в която може да се публикуват научни статии и същевременно нецензурно съдържание. Точно това многообразие го прави толкова достъпно и незаменимо за съвременния човек. Това е лицето на глобалния потребител, който непрекъснато търси нови предизвикателства. Тази същност на интерактивната среда предоставя голяма свобода, но и предизвиква проблеми. В момента съществуват опити за контрол на нецензурното съдържание на сайтовете, но за съжаление такива няма относно визията. С една и съща популярност се ползват страници издържани в естетическо и идейно отношение и такива които могат да се опишат само с израза „радостта на далтониста”. Популярността в средата няма нищо общо с дизайна, а само с технологията – SEO, title, Description, Keywords, Robots и т.н. Роботите търсачки нямат естетически вкус и поставят на първи позиции технически перфектни, но безумно хаотични сайтове. Крайно време е да се спре тенденцията - уеб страница тип вестник, където всяка информация претендира за вниманието на читателя. Липсата на степенуване и организация на текста изморява и отегчава потребителя. Безбройните мигащи рекламни банери объркват и дезориентират зрителя от основното съдържание. Създават се страници с основна цел не да предоставят полезна информация, а основно място за реклама. Баланса между търсената от потребителите новина и рекламата е нарушен. Графичният дизайн притежава инструментариума да организира съдържанието, да подчини на една обща идея рекламната кампания, за да може потребителя да е информиран и мотивиран, и да остане доволен.
  Доклад
 уеб дизайн, цвят, графичен дизайн, визуална комуникация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22124
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/