Правото на убежище, актуални въпроси.


Видин, Благой (2014) Правото на убежище, актуални въпроси. Сб. Доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ Васил Левски. Велико Търново: Нац. военен унив. "Васил Левски", 2014, 103-111. ISSN 1314-1937


 
  Доклад
 
 Издадено
  22123
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/