Съотношение на вътрешно и международно право съгласно българското законодателство.


Видин, Благой (2016) Съотношение на вътрешно и международно право съгласно българското законодателство. Сб. Годишник на департамент "Право" 2015, София: НБУ, 2016 г., 8-17. ISSN 1310-9472


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22122
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/