Геометричен метод за ограничаване на интерференцията в индустриални мрежи с висока плътност


Шипковенски, Георги (2015) Геометричен метод за ограничаване на интерференцията в индустриални мрежи с висока плътност Международная научная конференция «ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ» Сборник статей, Белово, Россия, 5-6 март 2015 г., стр. 110-114.ISBN 978-5-906805-55-3 , ISBN 978-619-208-017-4


 За управление на енергийния разчет на мощностите на излъчване в индустриална среда е възможно използването на подход, базиран на теорията на игрите. Чрез геометричен(векторен) анализ на работната среда се цели постигането на „равновесие на Неш“ за интерференциите между отделните зони.
  Доклад
 Геометричен, метод, интерференция


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  22121
 Георги Шипковенски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/