Понятие за мироопазващи операции на ООН.


Видин, Благой (2012) Понятие за мироопазващи операции на ООН. Сб. Европейското бъдеще на България, правни аспекти. Доклади от научна конференция. София: Издателски комплекс УНСС, 2012, 18-30. ISBN 978-954-644-434-9


 
  Доклад
 
 Издадено
  22120
 Благой Видин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/