"Добри практики за прилагане на стандарти за управление на риска в предприятието"


Йорданова, Даниела (2019) "Добри практики за прилагане на стандарти за управление на риска в предприятието" Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности”, Том 2, с. 122-127. Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , проведена на 18.10.2018 г. във Велико Търново, Унив. изд., 2019. ISSN 2603-4093


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  22119
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/