Добри практики за прилагане на стандарти за управление на риска в предприятието


Йорданова, Даниела (2018) Добри практики за прилагане на стандарти за управление на риска в предприятието Международна научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности”, 18-19 октомври, 2018 г., Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Под печат
  22119
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/