Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване


Йорданова, Даниела (2018) Управление на организационните конфликти - причини и техники за тяхното разрешаване Научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите- членки на Европейския съюз”, 9-10 ноември 2018 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Под печат
  22118
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/