Обазователни аспекти на Фотопленер “Стамболово”


Друмева, Красимира (2012) Обазователни аспекти на Фотопленер “Стамболово” Сборник от Национален Семинар «Цвят и Образование - 4» , Департамент “Изящни изкуства” Нов български университет, София, 20 декември 2012, с.197-199. ISSN 1314-5142


 Съвременното изкуство се ангажира както с естетически така и с обществени мисии. Глобализацията и динамиката в развитието на обществото ни е подкрепена изцяло от креативността и амбицията на съвременните форми за творческа изява. Забелязва се преливане на границите между отделните видове изкуства - живопис, графика, скулптура, дизайн, стенопис и др. Жанровете са многофункционални и симбиозата между всички изразни форми е наложителна. Попадайки в нова културна среда, съвременният артист изпитва необходимостта да експериментира с форми и методи за изява. Изисква комбиниране на класическите методи и възможностите на мултимедията.
  Изложба
 фотография, растерни формати, композиция, комуникация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22117
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/