Визуална метафора в рекламната фотография


Друмева, Красимира (2012) Визуална метафора в рекламната фотография Сборник от Национален семинар с международно участие «Фотоколор 3», Технически университет, 5 декември 2012, София, с. 22-33. ISSN 1313-9509


 Бързото развитие на фотографската техника предпоставя създаването на все по впечатляващи и реалистични рекламни образи. Перфектно заснетите послания са по-въздействащи от всякога. Често с цел по-силно внушение художествената и моралната мяра в рекламата е нарушена.
  Доклад
 уеб дизайн, графичен дизайн, фотография, растерни формати, JPEG, PNG, TIFF, GIF


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22116
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/