Държавен вестник.


Сивков, Цветан (2005) Държавен вестник. Сб. Медийно право. Речник на основните понятия. София: ИК "Труд", 2005, с.105-110. ISBN 9545285486


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22115
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/