Фотографията - основно изразно средство в уеб дизайна


Друмева, Красимира (2013) Фотографията - основно изразно средство в уеб дизайна Сборник от Национален научно-практически семинар Фотоколор – 4, Технически университет, с. 7-14. ISSN 1313-9509


 Фотографията е сред първите елементи ангажиращи вниманието в уеб сайт и мощен комуникативен инструмент. Притежава огромен ресурс за предаване на настроение, фирмен стил и информация. Сравнение с типографията се възприема подсъзнателно преди всички текстови съобщения. Една фотография може да разкаже повече от хиляди думи. Подбирането на креативни и фокусиращи вниманието снимки е само част от работата на дизайнера. Останалото е въпрос на дизайнерски усет и талант. Необходимо е синхронизирането им с останалата част от комуникативните елементи, за да се постигне дълбочина на оформлението. Използването на фотографии по правилния начин е от съществено значение, за успеха на уеб сайт. Некачествените и случайно подбрани снимки отклоняват посетителите от основната тема и следователно ще бъдат игнорирани. Само коректно намерените фотографии, съобразени с контекста и идеята на уеб страницата, вмъкнати на подходящите места, могат да изпълнят комуникационната си функция.
  Доклад
 уеб дизайн, графичен дизайн, фотография, растерни формати, JPEG, PNG, TIFF, GIF


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22114
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/