Визуална йерархия при използването на цветовете в уеб дизайна


Друмева, Красимира (2013) Визуална йерархия при използването на цветовете в уеб дизайна Сборник от Трета международна научна конференция БАЛКАНКОЛОР 2013 “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, с. 421 - 431. ISSN 1313-4884


 Изборът на точните цветове в оформлението на уеб сайт е от първостепенно значение, точно толкова колкото и подбора на графичното и текстово съдържание. Всеизвестен е фактът, че цветовете влияят върху човешката психика и физическо състояние. Дори могат да предизвикат специфични емоции у хората и са обект на много научни изследвания. Артистичният и внимателно обмислен подбор на цветовете, съобразен с информационната структура на сайта, е основа за функционална и хармонична композиция.
  Доклад
 уеб дизайн, цвят, графичен дизайн, визуална комуникация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22113
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/