Креативността - проводник на идеи в графичния дизайн


Друмева, Красимира (2016) Креативността - проводник на идеи в графичния дизайн Сборник от Международна научна конференция „В търсене на идентичността”, ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", 01‐02 декември 2016, ISBN 978-619-208-141-6


 Прогресът на технологиите дава силен тласък в развитието на графичния дизайн. Всеки проект трябва да отговаря на редица технически параметри, които непрекъснато се променят, с цел подобряване на визуалната комуникация. Основен фактор, определящ качеството на дизайна е способността му да формира и реализира ефективна концепция във всеки нов проект. В последните десетилетия липсата на креативност доведе рекламната индустрия до ниво на декориране на конкретния обект на реклама, без приносен характер. Наблюдават се тенденции, които омаловажават тези качества, като превръщат графичния дизайн в мултипликатор на многобройни никому ненужни и дори натрапени изображения. Липсата на творчески елемент, който да забавлява, провокира и изненадва, се отразява негативно върху желанието на потребителите да възприемат рекламата. В този процес креативността е факторът, който може да провокира хората да харесват и да разпознаят запазената марка във всичките й рекламни форми.
  Доклад
 графичен дизайн, креативност, иновативни идеи, реклама, запазена марка


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  22110
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/