Учебно помагало по гражданско учение. С., Министерство на правосъдието и СЮБ, 1990. (В съавторство; авт.: Работа на отчетника).


Пенов, Сашо (1990) Учебно помагало по гражданско учение. С., Министерство на правосъдието и СЮБ, 1990. (В съавторство; авт.: Работа на отчетника). София, Министрество на правосъдието и Съюз на юристите в България.


 
  Статия
 
 Издадено
  22100
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/