„125 години Юридически факултет при СУ Св. Климент Охридски“ – Алманах ,София:, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018. 176 с., SBN 978-954-07-4413-1,COBISS.BG-ID 1286741476


Пенов, Сашо (2018) „125 години Юридически факултет при СУ Св. Климент Охридски“ – Алманах ,София:, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018. 176 с., SBN 978-954-07-4413-1,COBISS.BG-ID 1286741476 София:, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018. 176 с., SBN 978-954-07-4413-1, COBISS.BG-ID 1286741476


 
  Статия
 
 Издадено
  22099
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/