Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria. - (Съавт.: С. Михайлова-Големинова).


Пенов, Сашо (2016) Management and control of European Structural and Investment Funds in Bulgaria. - (Съавт.: С. Михайлова-Големинова). International Scientific Conference 'Legal, Social and Political control in national, international and EU law'. Faculty of Law, University of Niš, 2016, 731-741.


 
  Статия
 
 Издадено
  22098
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/