Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС.


Пенов, Сашо (2016) Проучване на практиката по финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз. [Доклади от международна научно-приложна конф., проведена през ноември 2016 г. в гр. София]. София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 21-64.


 
  Статия
 
 Издадено
  22097
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/