Откриване на изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет. [Слово на декана на Юридическия факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Сашо Пенов]. –Съвременно право, 2015, № 1, 83-86, ISSN 0861-1815


Пенов, Сашо (2015) Откриване на изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет. [Слово на декана на Юридическия факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Сашо Пенов]. –Съвременно право, 2015, № 1, 83-86, ISSN 0861-1815 Съвременно право, 2015, № 1, 83-86, ISSN 0861-1815


 
  Статия
 
 Издадено
  22096
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/