Обжалване на ревизионните актове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по административен ред, - De jure,2010, № 1, 31-37., ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410


Пенов, Сашо (2010) Обжалване на ревизионните актове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по административен ред, - De jure,2010, № 1, 31-37., ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410 - De jure,2010, № 1, 31-37., ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410


 
  Статия
 
 Издадено
  22095
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/