Конституционните промени в организацията на местните данъци и измененията на Закона за местните данъци и такси, София, Административно правосъдие,2008, № 2, с. 41-48, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052


Пенов, Сашо (2008) Конституционните промени в организацията на местните данъци и измененията на Закона за местните данъци и такси, София, Административно правосъдие,2008, № 2, с. 41-48, ISSN 0861-5268, COBISS.BG-ID 1120590052 София, Административно правосъдие,2008, № 2, с. 41-48, ISSN 0861-5268,COBISS.BG-ID 1120590052


 
  Статия
 
 Издадено
  22094
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/