Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата според процедурата в ДПК, Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X, COBISS.BG-ID 1119867364


Пенов, Сашо (2003) Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата според процедурата в ДПК, Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X, COBISS.BG-ID 1119867364 Финанси и право, 2003, № 8, 28-35. /1993-2011/ ISSN 1312-949X, COBISS.BG-ID 1119867364


 
  Статия
 
 Издадено
  22092
 Сашо Пенов

1. Минкова Ганета, Данъчни задължения, София, Сиела, 2012, ISBN 978-954-28-1086-5, стр. 80,51, COBISS.BG-ID 1245946852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/