Определяне на лихви по чл. 114 от ДПК и чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания,Адв. преглед, 2001, №11-12, 36-40., ISSN C607-5274. - 1313-7204


Пенов, Сашо (2001) Определяне на лихви по чл. 114 от ДПК и чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания,Адв. преглед, 2001, №11-12, 36-40., ISSN C607-5274. - 1313-7204 Адв. преглед, 2001, №11-12, 36-40., ISSN C607-5274. - 1313-7204


 
  Статия
 
 Издадено
  22090
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/