Петрова, В. Педагогически функции на графичното моделиране за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 7-годишните деца


Петрова, Веселинка (1992) Петрова, В. Педагогически функции на графичното моделиране за усвояване на звуковата форма на думата от 5 – 7-годишните деца Велико Търново: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, т. 3, кн. 4, 1991 - 1992, (с. 45).


 В студията са обосновани развиващите функции на условното графично моделиране на елементите на езика и речта. Популяризирани са постижения на авторитетни български и чужди изследователи в областта на овладяването на графични умение от децата в трета и в подготвителна за училище група. Разработен е вариант за подпомагане на усвояването на звуковата форма на думата чрез изобразяване на знаци за нейните елементи (звукове и срички).
  Студия
 графично моделиране, подготовка за орамотяване, вариант за подпомагане на усвояването на звуковата форма
 Издадено
  2209
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/