Избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата чрез норми на националното данъчно право., софия, Административно правосъдие, 1999,№ 3, с. 52-69, ISSN 0861-5268


Пенов, Сашо (1999) Избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата чрез норми на националното данъчно право., софия, Административно правосъдие, 1999,№ 3, с. 52-69, ISSN 0861-5268 софия, Административно правосъдие, 1999,№ 3, с. 52-69, ISSN 0861-5268


 
  Статия
 
 Издадено
  22089
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/