Актуално изследване върху изискванията за законосъобразност на административните актове, София, Администр. правосъдие, 1999, № 2, с.110-112, ISSN 0861-5268


Пенов, Сашо (1999) Актуално изследване върху изискванията за законосъобразност на административните актове, София, Администр. правосъдие, 1999, № 2, с.110-112, ISSN 0861-5268 София, Администр. правосъдие, 1999, № 2, с.110-112, ISSN 0861-5268


 
  Статия
 
 Издадено
  22088
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/