Действие на договорите за избягване на международното двойно данъчно облагане,Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24, ISSN 0861-3435


Пенов, Сашо (1997) Действие на договорите за избягване на международното двойно данъчно облагане,Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24, ISSN 0861-3435 Фин.-данъчен контрол, 1997, № 2, 9-24, ISSN 0861-3435


 
  Статия
 
 Издадено
  22087
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/