Понятие за международно двойно данъчно облагане. , Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20, ISSN 0861-3435, COBISS.BG-ID 1119687652


Пенов, Сашо (1996) Понятие за международно двойно данъчно облагане. , Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20, ISSN 0861-3435, COBISS.BG-ID 1119687652 Фин.-данъчен контрол 1996, № 8, 17-20, ISSN 0861-3435, COBISS.BG-ID 1119687652


 
  Статия
 
 Издадено
  22084
 Сашо Пенов

1. Митева Ани, За понятието "данъчна дискриминация, списание De jure, кн. 2, 2017, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/