Облагане на доходите от дивиденти според договорите за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. право, 1996,№ 2, 26-30, ISSN 0861-6892


Пенов, Сашо (1996) Облагане на доходите от дивиденти според договорите за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, Търг. право, 1996,№ 2, 26-30, ISSN 0861-6892 Търг. право, 1996,№ 2, 26-30, ISSN 0861-6892


 
  Статия
 
 Издадено
  22083
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/