Методи за избягване на двойното данъчно облагане. , София, изд. ДЪГА, 60, списание Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044


Пенов, Сашо (1996) Методи за избягване на двойното данъчно облагане. , София, изд. ДЪГА, 60, списание Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044 София, изд. ДЪГА, 60, списание Търг. право, 1996, № 3-4, 44-51, ISSN 0861-6892, COBISS.BG-ID 1119683044


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22082
 Сашо Пенов

1. Митева Ани, За понятието "данъчна дискриминация, списание De jure, кн. 2, 2017, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/