Принципи на избягване на международното двойно данъчно облагане. -


Пенов, Сашо (1994) Принципи на избягване на международното двойно данъчно облагане. - Закон, 1994, № 4, 74-79.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22081
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/