Данъчен режим на смесените сдружения в България.


Пенов, Сашо (1991) Данъчен режим на смесените сдружения в България. Организациите в социалистическото общество. София, 1991


 
  Статия
 
 Издадено
  22078
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/