Правен режим на свободните безмитни зони в Китай. -


Пенов, Сашо (1989) Правен режим на свободните безмитни зони в Китай. - софия, Държ. и право, 1989, № 12.


 
  Статия
 
 Издадено
  22076
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/