Правен режим на смесените сдружения в Китайската народна република. - (В съавторство).


Пенов, Сашо (1989) Правен режим на смесените сдружения в Китайската народна република. - (В съавторство). София, Държ. и право,1989, № 10, 67-71.


 
  Статия
 
 Издадено
  22075
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/