Правен режим на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане. - Данъчен наблюдател,1, 1999, София, изд. ДЪГА, Данъчен наблюдател,1999, кн.1, 105 стр. ISSN 1310-6139


Пенов, Сашо (1999) Правен режим на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане. - Данъчен наблюдател,1, 1999, София, изд. ДЪГА, Данъчен наблюдател,1999, кн.1, 105 стр. ISSN 1310-6139 София, изд. ДЪГА, Данъчен наблюдател,1999, кн.1, 105 стр. ISSN 1310-6139


 
  Книга
 
 Издадено
  22074
 Сашо Пенов

1. Митева Ани, За понятието "данъчна дискриминация, списание De jure, кн. 2, 2017, ISSN 1314-2593, online ISSN 236798410, COBISS.BG-ID 1234383332

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/