Сборник от нормативни актове по финансово право [Учебно помагало за студентите от СУ „Св. Кл. Охридски“]. , София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с., COBISS.BG-ID 1096857060


Пенов, Сашо (1990) Сборник от нормативни актове по финансово право [Учебно помагало за студентите от СУ „Св. Кл. Охридски“]. , София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с., COBISS.BG-ID 1096857060 София, Унив. изд. Св. Кл. Охридски. 1990, 512 с., COBISS.BG-ID 1096857060


 
  Книга
 
 Издадено
  22073
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/