Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки., София, Сиби, 2011. 224 с., ISBN: 978-954-730-749-0 COBISS.BG-ID 1240094692


Пенов, Сашо (2011) Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки., София, Сиби, 2011. 224 с., ISBN: 978-954-730-749-0 COBISS.BG-ID 1240094692 София, Сиби, 2011. 224 с., ISBN: 978-954-730-749-0 COBISS.BG-ID 1240094692


 
  Книга
 
 Издадено
  22072
 Сашо Пенов

1. Митева Ани, Антидискриминационен анализ, прилаган от Съда на европейския съюз по данъчни дела, София, Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция "Правото - традиции и перспективи", Сиела, 2018, ISBN 978 954 826 255

2. Митева Ани, Данъчна дискриминация в контекста на плана "BEPS", Сборник с доклади от Международна юбилейна научна конференция "Ролята и значението на международното и националното право в съвременния свят" Издателски комплекс УНСС, 2018, 612-623, ISBN 978-619-232-126-0

3. Митева Ани, Данъчната дискриминация в правото на Европейския съюз, Сборник доклади от научна конференция "10 години България в Европейския съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателство" , София, изд. Нов български университет, 2018, 240-247, ISBN - 978-619-233-025-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/