Митрополит Методий Старозагорски и обособяването на новата южнобългарска епархия. - Нашата вяра. Издание на Старозагорска митрополия. Бр. 2, 2018, с. 26-33. ISSN 0861-6965


Петков, Петко (2018) Митрополит Методий Старозагорски и обособяването на новата южнобългарска епархия. - Нашата вяра. Издание на Старозагорска митрополия. Бр. 2, 2018, с. 26-33. ISSN 0861-6965


 За ролята на митрополит Методий Старозагорски (Т. Кусев) в предисторията и създаването на Старозагорска епархия
  Статия
 Митрополит Методий Старозагорски, епископ Методий Велички, Българска екзархия, Старозагорска епархия
 Издадено
  22071
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/