От Букурещ и Гюргево (1875) през Оборище и Цариград (1876), Одрин, Сан Стефано и Берлин (1878) до Търново (1879-1908-1911) и Ньой (1919). - България и българите – история и култура (ХVІІІ-ХХ век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов (4 декември 2015 г.). Ред. кол.: Доц. А. Игнатова, доц. Л. Дончева. В. Търново, 2018, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, с. 41-66. ISBN 978-619-208-166-9


Петков, Петко (2018) От Букурещ и Гюргево (1875) през Оборище и Цариград (1876), Одрин, Сан Стефано и Берлин (1878) до Търново (1879-1908-1911) и Ньой (1919). - България и българите – история и култура (ХVІІІ-ХХ век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов (4 декември 2015 г.). Ред. кол.: Доц. А. Игнатова, доц. Л. Дончева. В. Търново, 2018, Унив. изд. „Св. Кирил и Методий“, с. 41-66. ISBN 978-619-208-166-9


 Концептуален проблемно-хронологичен анализ на основните жалони в българското историческо развитие от 1875 до 1919 г.
  Доклад
 Екзархия, българска протодържава, Княжество България, Велики сили, Русия, Независимост, Търновска конституция, войни за национално обединение
 Издадено
  22069
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/