Новото данъчно законодателство през 1998 (Съавт.: Г. Петканов, Ив. Кондарев, Г. Минкова; авт.: Корпоративно-подоходно облагане, 46-106)., София., ИК Труд и право, 1998. 384 с., ISBN 954-608-022-5


Пенов, Сашо (1998) Новото данъчно законодателство през 1998 (Съавт.: Г. Петканов, Ив. Кондарев, Г. Минкова; авт.: Корпоративно-подоходно облагане, 46-106)., София., ИК Труд и право, 1998. 384 с., ISBN 954-608-022-5 София., ИК Труд и право, 1998. 384 с., ISBN 954-608-022-5


 
  Книга
 
 Издадено
  22068
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/