Данък върху добавената стойност. [Коментар]. (В съавторство; автор: Гл. ІІІ - Сделките като обект на облагане с данък върху добавената стойност, 121-154).


Пенов, Сашо (1993) Данък върху добавената стойност. [Коментар]. (В съавторство; автор: Гл. ІІІ - Сделките като обект на облагане с данък върху добавената стойност, 121-154). София, ИК Труд и право, 1993, 240с.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22066
 Сашо Пенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/